Indien u vragen hebt, kunt u ons steeds telefonisch of via e-mail contacteren. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


Contact 0498 08 29 81

CONTAINERDIENST

Afvoeren van afvalfracties

Voor de afvoer van uw afval en puin is er onze containerdienst. We plaatsen de container bij u op de werf en halen hem daarna weer op en zorgen voor de verwerking van het afval. De fracties waarvoor wij een container kunnen plaatsen zijn steenpuin, groenafval, hout, grond, gemengd afval, enzovoort.

OVERZICHT CONTAINERS

ZUIVER PUIN

ZUIVER PUIN

Zuiver puin bestaat uit afval dat afkomstig is van sloopwerken, metselwerk, het bouwen van betonconstructies…
GROND EN STEEN

GROND EN STEEN

Containers voor grond en steen mogen enkel niet vervuilde grond bevatten met een maximum van 50% aan stenen of beton.
GEMENGD BOUWAFVAL

GEMENGD BOUWAFVAL

De fractie gemengd bouwafval omvat alle steenachtige afval dat afkomstig is van de bouw of renovatie van gebouwen. Ook het afval afkomstig van sloopwerken behoort tot deze groep.
GIPSAFVAL

GIPSAFVAL

Bij de fractie gipsafval zijn alle bouwmaterialen welkom die bestaan uit gipsplaten of anderen gipshoudende afvalstoffen.
CELLENBETON

CELLENBETON

In deze fractie is beton met sterk isolerende eigenschappen welkom (bijvoorbeeld Ytong).
RESTAFVAL KLASSE 2

RESTAFVAL KLASSE 2

Restafval klasse 2 omvat afval afkomstig uit huishoudelijke activiteiten, uit het uitruimen van woningen of bedrijven.
ROOFING

ROOFING

De fractie roofing is voorzien voor afval afkomstig van het bouwen, renoveren of slopen van daken met aangehechte materialen.
HOUTAFVAL

HOUTAFVAL

Deze fractie is voor houtafval (maar geen vers hout), bestaande uit onbehandeld en behandeld hout. Ook verlijmd of geperst hout.
GROENAFVAL

GROENAFVAL

Al het organische afval dat komt van de aanleg of het onderhoud van tuinen of van het snoeien of vellen van bomen.
ASBEST

ASBEST

Afval dat asbesthoudende materialen bevat