Indien u vragen hebt, kunt u ons steeds telefonisch of via e-mail contacteren. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


Contact 0498 08 29 81

TIPS VOOR PLAATSEN CONTAINER

Vergunning

Wanneer de container op de openbare weg geplaatst moet worden, is een vergunning van uw gemeentebestuur noodzakelijk. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. PIETERCIL GROUP is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele boetes bij het niet nakomen van deze verplichting.

Plaatsing van de container

Voor het plaatsen van de container heeft onze vrachtwagen de nodige manoeuvreerruimte nodig. Hou daarom zeker 10 meter vrij voor de plaats waar de container geplaats moet worden.

Veiligheid

De zichtbaarheid van een container is belangrijk, zeker gedurende de nacht. Onze containers zijn allemaal voorzien van de wettelijke signalisatie.

Overlaad de container niet

Het gewicht van de lading in de container mag niet hoger zijn dan 10 ton, ongeacht het volume van het afval. Het gewicht boven deze maximumgrens wordt aangerekend tegen een meerprijs per ton (afhankelijk van de afvalfractie)

Afdekken van de container

Indien gewenst krijgt u gratis een afdekzeil in bruikleen om de container af te dekken (gelieve dit te vermelden bij de bestelling).